Møllens sponsorer, som vi takker for støtte :

Skov og Naturstyrelsen

Agersø Malerservice ved Annette Rahbek

Augustinus Fonden

Real Dania Filantropi

Velux Fonden

Trelleborg Fonden

Seas NVE

Holsteinborg Fonde

XL Byg, Skælskør

Aage Langkjær, Skælskør

Slagelse Kommune

Kvikpuljen (Slagelse) en del af Landdistriktpuljen.

Dyssegårdens Grundejerforening (Agersø)

Agersø Beboerforening

Historiestaldens sponsorer, som vi takker for støtte :

Holsteinborg Fonde

Fond Slagelse

Tømrer Jørgen Nielsen, Agersø

Annette Rahbek, Agersø

Aage Langkjær, Skælskør

Spånbeviser kan købes for kr. xxx pr stk, og man kan købe lige så mange man vil.

Af større beløb til spånbeviser (over 500 kr.) har vi gennem årene modtaget:

 

Fra Lars og Helen Frederiksen, 5.000 kr.

Fra Dyssegårdens grundejerforening, 1.000 kr.

Fra Agersø Beboerforening, 5.000 kr.