Sten med skåltegn

Skålstenen

Stenen menes at stamme fra bronzealderen 1800-1100 f. Kr. evt. allerede fra bondestenalderen, der slutter år 1700 f. Kr. Sten med skåltegn findes ofte som en del af en dysse.

Man ved ikke , hvor skålstenen oprindelig har  været placeret, men den har ligget i vandkanten 7 m fra den nuværende placering på strandengen i Enghaven.

Med tilladelse fra Kulturarvstyrelsen og Miljøcenter Nykøbing F har Agersø Møllelaug og Museumsforening, i samarbejde med ejerne af jorden, flyttet den op på den nuværende placering , for at forhindre den i at blive ødelagt af is og vand.

Det formodes, at stenen har haft rituel betydning. Måske har man hældt tælle i hullerne og tændt lys for at ære guderne. Indtil videre er det en af historiens gåder. Der er grobund for fantasien, men man kan jo også bare nyde historiens vingesus og den smukke natur med rigt fugleliv.

Skålstenen er fredet og registreret i "Fund og Fortidsminder", som et maritimt fund med nr. 401441-5

Vejen ud til skålstenen går ad Agersøsundvej, som er markeret med rødt på kortet til venstre.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er parkeringsmulighed ude i nærheden af stenen, og alle opfordres til at tage turen til fods eller på cykel.

Agersø Møllelaug og Museumsforening (41564207)