Foreningens arrangementer annonceres på denne Facebookside

 

 

Agersø Mølle har åbent fredag, lørdag og søndag fra kl 14.00 til 16.00 i skolesommerferien

 

 

 

Historiestalden har åbent fredag, lørdag og søndag fra kl 14.00 til 16.00 i skolesommerferien

 

 

Her finder du link til færgens sejltider, booking m.m.

 

 

Indkaldelse til generalforsamling den 25. august 2021

Agersø Møllelaug og Museumsforening indkalder herved til generalforsamling

onsdag den 25. august 2021 kl. 18:45
i Agersøhallens cafeteria

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Formandens beretning

5. Aflæggelse af regnskab

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg til bestyrelsen

På valg er:
Ditte Holst og Nina Buchwald for en 1-årig periode.
Marianne Malmqvist Carlsen, Niels Elmo Andersen og Carl Erik Hansen for en 2-årig periode.

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Valg af revisorsuppleant

12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 11. august 2021.

På vegne af bestyrelsen

Marianne Malmqvist Carlsen

Hans Degnstræde 7, Agersø. Mobil: 41564207 
turist@agersoe-moelle.dk eller mamalmqvistcarlsen@gmail.com (bemærk ny privat mailadresse).

 

Indkaldelsen er lagt på hjemmesiden den 04. august 2021 kl 14:03

Link til dagsorden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til Agersø Mølle og Historiestaldens hjemmeside.

Foreningen har ca 100 medlemmer og driver Agersø Mølle samt Historiestalden som er indrettet i en tidligere stald på Øksegården.

Ved hjælp af frivillig arbejdskraft holder vi Agersø Mølle og Historiestalden åben i weekenden hele skolesommerferien på nær lørdag og søndag 3. weekend i juli, på grund af kapsejlads.

Møllen  kan åbnes for interesserede efter aftale på telefon  4156 4207 eller 2463 7620.

Historiestalden kan åbnes for interesserede efter aftale på telefon   4156 4207 eller 2240 2399.

Kontakt kan også ske via denne mailadresse til både Agersø Mølle og Historiestalden

Agersø har været beboet siden stenalderen og nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog i begyndelsen af 1200-tallet.

gl_oe_billede

 

Her er linket til den nyeste folder om møllen

Agersø Mølle - Rettet 2017