Tekstboks: #

Velkommen

til Agersø Møllelaug og Museumsforenings Hjemmeside

Agersø har været beboet siden stenalderen og nævnes første gang i Kong Valdemars Jordebog i begyndelsen af 1200-tallet.

Indtil 1666 var den krongods og kongerne afholdt jagter på øen. Derefter blev borgmester i København Christian Andersen Dvering ejer.

Omkring 1750 var etatsråd Johan Frederik Friis ejer, han lod plante elm—og linde—træer i Strandallen, som oprindelig gik havnen til Agersøgård. En senere ejer, møller Lars Nielsen, var ikke populær blandt øens fæstere. Det resulterede i en regulær opstand i 1774. Her undgik Lars Nielsen kun med nød og næppe døden. Øens Præst standsede striden, og Lars Nielsen måtte flygte.

Agersø, Egholm, Helleholm og Omø blev solgt til sognepræsten i Skælskør F. L. Tranch.

Agersøs beliggenhed i Storebælt gav øen en vigtig strategisk betydning under englandskrigen fra 1807—1814. Øen blev befæstet og ved Omøsund er det stadig muligt at se skanserne.

Agersø Møllelaug &
Museumsforening
Tekstboks: Agersø Mølle har åbent:
Fredag, lørdag og søndag
Kl. 14.00 til 16.00
I skolesommerferien
Tekstboks: Foreningens arrangementer annonceres på AgersøKalenderen

www.agersoe-moelle.dk

Tekstboks: Agersø Mølle 
er en Hollandsk mølle fra 1892
 - et besøg værd.
Agersø Bådelaug

Marianne Malmqvist Carlsen:       Tlf  58 19 81 07

Maj-Britt Andersen:                         Tlf  21 39 19 03

E-mail: turist@agersoe-moelle.dk

Ved hjælp af frivillig arbejdskraft holder vi Agersø Mølle og Historiestalden åben i weekenden hele skolesommerferien på nær lørdag og søndag 3. weekend i juli, på grund af kapsejlads.

Møllen kan åbnes for interesserede efter aftale på telefon  58198107 / 41564207 eller  21391903.

Foreningen har 110 medlemmer og driver Agersø Mølle samt Historiestalden som er indrettet i en tidligere stald på Øksegården.

Tekstboks: Historiestalden har åbent:
Fredag, lørdag og søndag
Kl. 11.00 til 13.00
I skolesommerferien